Διοικητικό Προσωπικό

ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΤΣΗΣ

General Manager

ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΛΩΚΑΣ

Team Manager

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΗΣ

Υπεύθυνος Marketing

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου