Διοίκηση

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ

Ιδιοκτήτης

ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ

Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος